Tag: Hòn đá nghiêng ngàn năm không đổ

Hòn đá nghiêng ngàn năm không đổ

Nhiều người tới đây chiêm ngưỡng đã phải sửng sốt vì nếu nhìn qua thì có vẻ như chỉ cần một cái đẩy nhẹ là tảng đá nặng 250 tấn này sẽ lăn xuống..  “Stone of the Sky God” –