Tag: Điện thoại Sony

Điện thoại Sony Xperia X

Sony đã chú ý hơn tới trải nghiệm của người dùng với phong cách thiết kế đồng màu cho các bộ phận trên máy. Chúng ta sẽ có một chiếc Xperia X có..  Sony vừa giới thiệu dòng sản phẩm