Tag: cho thuê văn phòng ảo

Thành công nhờ sử dụng văn phòng ảo?

Văn phòng ảo sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ mới thành lập và các doanh nghiệp tại gia thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp mà không phải chi trả chi..  Ông William Willems, Phó chủ tịch phụ trách khu