Tag: Cho thuê điện thoại iPhone 7 Plus

Cho thuê điện thoại iPhone 7 Plus

Ngoài ra thì Phím Home vật lý truyền thống trên các dòng iPhone cũng đã được Apple loại bỏ và thay vào đó là phím Home với với công nghệ cảm..  Thiết kế quen thuộc Thiết kế của chiếc iPhone