Tag: Cho thuê Apple iPhone 5

Cho thuê Apple iPhone 5

+ Miễn phí vận chuyển, miễn phí cài đặt ứng dụng free, có sạc, tai nghe kèm theo Thông tin cơ bản Hãng sản xuất Apple iPhone 5 Mạng • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM